Tag der offenen Tür am BRG Spittal/Drau

Beobachtung der totalen Mondfinsternis am 21.1.2019 vorm BRG Spittal
15. Mai 2019
Betriebsbesichtigung Lindner Recycling Tech
15. Mai 2019